Tagged: zabawa symboliczna

??????????????????????????????? 0

Drugi – trzeci rok życia Szymona.

W pierwszych dwóch latach życia dziecka umiejętność naśladowania rozwija się i staje się ważnym sposobem uczenia się. Dzięki niej dziecko uczy się powtarzać proponowane i akceptowane przez opiekuna zachowania co później pomaga dziecku wejść...