Tagged: specjalistyczne usługi opiekuńcze

szymon_2 0

Początki terapii Szymona.

Od marca 2011 r. Szymon zaczął korzystać z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na podstawie  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zajęcia w...