Tagged: całościowe zaburzenie rozwoju

05 TREE-150ppp 0

Wpływ autyzmu na rodzeństwo i rodzinę.

Rodzeństwo dziecka z autyzmem żyje w jego cieniu. Jest postrzegane przez pryzmat choroby, baczniej obserwowane pod kątem nieprawidłowości rozwojowych niż inne dzieci, ma też więcej obowiązków, wynikających z opieki nad bratem lub siostrą, jeśli...