Nauczyciel wspomagający – zmiany na plus

BackToSchool-1

Dobra wiadomość dla rodziców dzieci uczących się w placówkach ogólnodostępnych (przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych), w których kształceniem specjalnym są objęte ich dzieci, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że od 1 stycznia 2016 roku będą obowiązkowo zatrudniani w jednostkach systemu oświaty dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjaliści, asystenci nauczycieli ( w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomoc nauczyciela, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatrudnienie takich osób będzie obligatoryjne, nie będzie wymagało specjalnej zgody organu prowadzącego jak to miało miejsce dotychczas. Należy pamiętać, aby w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego były odpowiednie zalecenia, jednoznacznie określające, iż dziecko potrzebuje wsparcia nauczyciela wspomagającego.

Od 1 września 2015 roku Szymonek rozpoczął naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej. W momencie zapisywania syna do szkoły i przedstawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Pani dyrektor poinformowała mnie, iż szkoła ma obowiązek realizowania zaleceń zawartych w tym orzeczeniu. Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni takim podejściem i rzetelną informacją ze strony szkoły. Jako rodzice napisaliśmy oświadczenie, iż w roku szkolny 2015/2016 na razie na etap pierwszej klasy nie będziemy wnioskowali o zapewnienie naszemu synowi nauczyciela wspomagającego. Uważamy, że Szymonek samodzielnie poradzi sobie z obowiązkami szkolnymi i w jego przypadku  najlepszymi oddziaływaniami terapeutycznymi na chwile obecną będzie szkoła. Do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie potrzebne są codzienne relacje
z rówieśnikami, a wzorem do naśladowania powinny być zdrowe dzieci.

 

Tekst rozporządzenia:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ksztalcenie-dzieci-niepelnosprawnych-rozporzadzenie-podpisane.html

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>